اجلاس شورای جهانی آب

اجلاس جهاني آب هر سه سال، به سامان دهي نوآوري ها، ابتکارها، دانش و دستاوردها در زمينه علوم و صنعت آب مي‍‌​ پردازد. در راستاي تحقق همکاري بين المللي در حوزه چالش‍ هاي بخش آب، اين اجلاس، بستري منحصر به فرد براي ذينفعان گوناگون است که دست‍  اندرکاران، سياستگذاران و تصميم گيران از سراسر جهان در آن گرد هم آمده تا به کمک يکديگر به راهکارهای مشترک دست يابند.

آب از بنيادي ترين عناصر حيات است. در جاي جاي کره خاکي، بحران کمبود آب و نارسايي هاي بهداشتي وجود دارد. در نتيجه مسئولان در سراسر دنيا در راستاي حراست از منابع آب پاک و سالم و حفاظت از شهروندان در برابر بلاياي طبيعي مربوط به آب، فعاليت‍ هايي آغاز کرده اند. سازمان هاي بين‍ المللي نيز در مطالعه و طرح مباحث چالش‍ هاي بخش آب گام‍ هايي برداشتنه اند. مسايل آب، در حال حاضر مختص يک منطقه يا ملت خاص نبوده، نياز مبرم به همبستگي جهاني و پياده سازي راهکارهاي مشترک دارد.

مقابله با چالش‍ هاي بخش آب، به يک موضوع جهاني در قرن 21 تبديل شده است. مشکلات آب در بسياري از کشورها، به مسايل سياسي تبديل شده اند، در حالي که ذينفعان (دولت‍ ها، جوامع علمي، سازمان‍ هاي خصوصي و…) در تلاشند راهکارهايي موثر براي مواجهه با اين چالش‍ ها ارايه کنند. شوراي جهاني آب، يک نهاد بين‍ المللي متشکل از سازمان‍ هاي ذيربط بخش آب، دولت‍ ها، و موسسه‍ هاي جهاني است که در سال 1374 به منظور ايجاد بستري مناسب براي طرح مسايل بخش آب تاسيس شد.

در سال 1375، يک سال پس از پايه‍ گذاري، شوراي جهاني آب، اقدام به برگزاري مجمع جهاني آب نمود تا فرصتي براي گردهمايي ذينفعان از سراسر دنيا براي بحث و بررسي مشکلات بخش آب فراهم کند.

اجلاس جهاني آب، بزرگترين رويداد در بخش آب است. از سال 1375، مجمع جهاني آب هر سه سال يکبار اجلاس را مصادف با روز جهاني آب برگزار نموده است. اجلاس جهاني آب دست کم سه فرآیند را شامل مي‍ شود که عبارتند از: فرآیند سياسي، فرآیند موضوعي و فرآیند منطقه اي که مسئولان، قانون گذاران و مقامات محلي و منطقه‍  اي را از بيش از 150 کشور جذب مي‍ کند. هر موضوع با همکاري بخش خصوصي، دولت‍ ها، صنعت، نهادهاي بين‍ المللي، سازمان‍ هاي مردم نهاد و جوامع علمي به صورت يک چارچوب واحد از مقاصد و اهداف ملموس تدوين مي شود.